Dietètica

Actualment, la majoria de persones som conscients que hem d’esforçar-nos per garantir i conservar una bona salut. Gràcies a la investigació nutricional hom sap que es necessiten hidrats de carboni, proteïnes, grasses, vitamines, minerals i aigua per a disposar d’una bona salut i també d’una bona qualitat de vida.

El nostre equip assessora a aquelles persones que necessiten suplements alimentaris, ja sigui perquè els seus hàbits de vida o situacions especials —estrés, convalescència, quimioteràpia…— eviten l’aport i/o l’absorció de nutrients, ja sigui perquè l’etapa de la vida en què es troben així ho requereix: creixement, embaràs, menopausa, tercera edat…

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell