Viatges i farmaciola

L’equip de la Farmàcia Sol i Padrís informem totes aquelles persones que volen emprendre viatges sobre els punts on poden assessorar-se i aplicar-se les vacunes que els siguin necessàries si se’n van a determinats països, i també sobre els medicaments i material sanitari útils per a confeccionar una farmaciola.

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell